Website voor wereldwijd concept PICNIC

Informatieve website ter ondersteuning van PICNIC Brasil

In Nederland is het de laatste tijd stil geweest om het in 2006 opgerichte PICNIC maar de dingen zijn niet altijd zoals ze lijken. Met edities in Amsterdam, New York en Mexico wordt tien jaar na oprichting in November een editie van PICNIC in Rio de Janeiro georganiseerd.

Door de hernieuwde activiteiten was het voor de moeder maatschappij welke de rechten op het PICNIC concept bezit en uitbaat van belang beter onder de aandacht te komen. Om deze reden is er voor Overmorrow een informatieve website ontwikkelt welke uitlegt wat het concept inhoudt en de geschiedenis in beeld en geluid weergeeft.

Ontdek hoe Overmorrow je helpen kan bij het behalen van online succes.

meer informatie