Naar kennisbank

Welke features moeten er zeker in je MVP? En welke zeker niet?

Hoe bepaal je nu wat je MVP wel moet kunnen? En welke functies echt overbodig zijn op dit moment. Gebruik deze methode voor helderheid!

Voordat je een Minimum Viable Product (MVP) maakt moet je natuurlijk weten wat je MVP precies moet kunnen. En ook wat er niet in de eerste versie komt. Kiezen welke functies er wel en welke functies niet in de MVP komen is erg lastig, zeker voor de eigenaar van het idee. Deze kent het idee al door en door en ziet in zijn of haar hoofd het potentieel al helemaal voor zich.

Uit een artikel van The Agile Executive blijkt dat 64% van alle features in software producten nooit (45%) of nauwelijks (19%) gebruikt wordt. Natuurlijk moet deze 64% wel bedacht, uitgewerkt en ontwikkelt worden. Je kunt dus eigenlijk stellen dat 64% van je investeringen zinloos zijn en beter voorkomen kunnen worden. Dit gegeven maakt het nog belangrijker om helder te hebben welke features je wel en niet opnemen zal in je MVP.

Het is aan te raden de keuze voor de feature set te maken op basis van ratio en niet op emotie. Gelukkig zijn er meerdere manieren waarmee je bepalen kunt welke features wel en welke juist niet in je MVP opgenomen moeten worden.

Een goede eerste stap is het inzetten van story mapping. Met story mapping verplaats je je in de gebruiker van je product en doorloop je hetzelfde pad als je gebruiker van begin tot einde. Iedere stap die je neemt wordt gedocumenteerd en zal later als feature terugkeren.

Stap 1: definieer het hoofddoel van jouw product

Welk probleem lost jouw product (of MVP) uiteindelijk op? Wat moeten gebruikers er mee kunnen?

Stel dat je van plan ben een wijnbox abonnement op te zetten. Het uiteindelijke doel van je MVP zou dan kunnen zijn:

Klanten moeten de door hun gekozen wijnbox maandelijks thuisgestuurd krijgen

Stap 2: beschrijf de stappen naar het hoofddoel

Als we het hoofddoel duidelijk hebben kunnen we de weg van de gebruiker naar het doel beschrijven. Eigenlijk een heel simpele opdracht, je beschrijft hier namelijk de te nemen stappen zoals je dit ook zou doen als je het concept uitlegt aan een vriend of collega.

Tijdens het beschrijven is het aan te raden om te denken in de grote stappen en niet in specifieke functies. Dus een beschrijving van een stap kan zijn ‘account aanmaken’. Welke velden ingevuld moeten worden of dat er bijvoorbeeld een ‘wachtwoord vergeten’ functie aan toegevoegd moet worden is hier nog niet van belang.

Bedenk overigens alle stappen voor de gemiddelde gebruiker. Dus alle stappen die alle gebruikers waarschijnlijk zullen gaan en willen nemen.

Stap 2: beschrijf alle stappen naar het hoofddoel

Stap 3: maak een lijst met functies per stap

Maak nu per stap een overzicht van alle functies die het zou moeten hebben. Voeg ze in willekeurige volgorde toe onder de stappen. Probeer zo uitgebreid mogelijk te werk te gaan en geen enkele functie te vergeten.

De lijst kan er uiteindelijk zo uit komen te zien:

Account beheren
Verzendadressen beheren
Gebruikersnaam aanpassen
Profielfoto beheren
Betaalgegevens beheren
Verzendfrequentie beheren

Stap 4: prioriteit aangeven per functie

Zoals gezegd heb je tijdens de brainstorm over de functies nog geen prioriteit aangegeven aan de functies en ze gewoon in willekeurige volgorde toegevoegd. Nu is het tijd om te bepalen welke functies belangrijk zijn en zeker in je MVP moeten komen en welke niet of minder van belang zijn en dus niet opgenomen moeten worden. Als leidraad kan je per functie een aantal vragen stellen:

  • In welke mate draagt deze functie bij aan het behalen van het hoofddoel?
  • Hoe vaak zal deze functie gebruikt gaan worden?
  • Hoeveel gebruikers zullen deze functie gaan gebruiken?
  • Hoeveel waarde zal deze functie bieden voor de gebruiker?
  • Hoeveel risico brengt deze functie met zich mee?

Ook kan je per vraag een antwoord op de schaal van 1 – 5 geven, vervolgens dit aantal optellen waardoor je ook een puntentelling krijgt waarop je de functies sorteren kan.

Prioriteit geven aan de functies

Stap 5: je hebt je MVP

Als je de juiste volgorde weet dan heb je nu de meest belangrijke functies bovenaan en de minst belangrijke functies onderaan geplaatst. De functies die nu op rij één staan gecombineerd vormen de meest minimale vorm van je uitgewerkte idee.

In realiteit is het zo dat een MVP niet uitsluitend de functies uit de eerste rij zal bevatten maar van sommige stappen ook functies uit de tweede en derde rij zal bevatten.

Combinatie van de eerste rij is de meest minimale vorm. Een MVP heeft soms ook functies uit de tweede of derde rij.

En dan verder…

Nu kan gestart worden met de bouw van je MVP. Natuurlijk is het aan te raden om te werken met sprints waarbij je de meten – maken – leren cyclus volgt. Wil je hier meer informatie over? Lees dan verder op de pagina met mijn aanpak.

Meer gerelateerde items

Alles begint bij contact: let's do this!

Als ondernemer weet je dat je actie moet ondernemen om iets te starten. Het formulier hiernaast invullen is één van die acties. Vul je gegevens in zodat we aan de slag kunnen gaan met de uitwerking van jouw idee.

Contact opnemen kost niets en is 100% vrijblijvend.
    Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om een afspraak te maken. Lees er meer over in onze privacy policy.