Naar kennisbank

Prototype, MVP, pilot, of een proof of concept? Wat is het verschil?

Een semantisch spelletje: wat is nou het verschil tussen een prototype, Minimum Viable Product, pilot of een proof of concept?

Als ik in gesprek ben met ondernemers merk ik nogal eens dat ze de termen prototype, proof of concept, pilot en minimum viable product (MVP) nogal eens door elkaar gebruiken. Niet verwonderlijk met al dat jargon maar om elkaar goed te begrijpen is het van belang dat iedereen hetzelfde bedoeld.

Proof of concept bewijst dat het kan

Een proof of concept is het bewijs dat een bepaald idee uitgevoerd kan worden. Bij een proof of concept ga je nog niet in op de vraag hoe het idee uitgevoerd kan worden, je bewijst alleen dat het uitgevoerd kan worden. Het kan dus ook bestaan uit een theoretische validatie van het idee.

Prototype is een uitvoering van het idee

Een prototype is een tastbare uitvoering van het idee. Hiermee bewijs je niet alleen dat het idee haalbaar is maar je voert het ook uit, met behulp van je prototype.

Vaak worden prototypes nog wel in een gecontroleerde omgeving gebruikt en niet door daadwerkelijke klanten. De gebruiker weet dus dat het om een prototype gaat en niet een compleet uitgewerkt product. Een prototype kan ook bijvoorbeeld uitsluitend door werknemers van het bedrijf getest worden.

Een ander kenmerk voor een prototype is dat het vaak redelijk grote onderdelen van het idee test. Het gaat bij een prototype om het testen van het grote geheel in plaats van kleine details.

Verschil tussen proof of concept, prototype, pilot en MVP

Pilot is een kleine openbare versie

Een pilot gaat weer een stap verder dan een prototype. Een pilot is geschikt voor de eindgebruiker maar nog wel steeds in een testfase. Vaak wordt een pilot opengesteld voor een selecte groep eindgebruikers maar nog niet voor de gehele populatie.

Een pilot inzetten is aan te raden als je idee en oplossing beiden gevalideerd zijn maar je de laatste details nog uitwerken wilt.

Minimum Viable Product (MVP) als goedkope oplossing

Een Mimimum Viable Product kenmerkt zich juist door alleen de basis aan functionaliteiten te ontwikkelen, op een zo efficiënt mogelijke wijze. Vervolgens is het idee om hiermee direct naar de eindgebruiker te gaan en te gaan leren. Op deze manier kan zowel het idee als de uitwerking gevalideerd worden. Tijdens deze validatie periode kan overigens ook een andere weg ingeslagen worden dan verwacht, een zogenaamde pivot.

Het doel van alle hierboven genoemde methodieken is uiteindelijk gelijk:

  • niet langer keuzes maken op basis van aannames maar tastbare zaken maken waarmee je vaststellen kan of iets daadwerkelijk werkt
  • het grote idee opdelen in kleinere gedeeltes en die per stuk valideren, daarmee worden grote investeringen die achteraf onnodig kunnen blijken vermeden

Hopelijk is met deze uitleg een deel van de verwarring weggenomen. Vond je deze uitleg nuttig? Heb je vragen over MVP’s of andere zaken? Neem dan gerust contact op.

Meer gerelateerde items

Alles begint bij contact: let's do this!

Als ondernemer weet je dat je actie moet ondernemen om iets te starten. Het formulier hiernaast invullen is één van die acties. Vul je gegevens in zodat we aan de slag kunnen gaan met de uitwerking van jouw idee.

Contact opnemen kost niets en is 100% vrijblijvend.
    Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om een afspraak te maken. Lees er meer over in onze privacy policy.